INHOUD BOEK

BEWEGING REALISEREN MET STORYLISTENING

Anders werken door onderstroomverhalen

In Storylistening lees je waarom het luisteren naar onderstroomverhalen werkt om beweging in je organisatie te krijgen en commitment van medewerkers te versterken.

9

Wat is onderstroom?

Onderstroom kun je zien als het deel van de ijsberg onder de waterspiegel. Het bestaat uit overtuigingen van mensen, normen en waarden, drijfveren, emoties, gevoelens en ervaringen. Wat we vinden, voelen en ervaren beïnvloedt ons gedrag en de keuzes die we maken. Bijvoorbeeld de keuze om mee te gaan in een verandering of niet.
Onderstroom beïnvloedt gedrag
Wie de onderstroom negeert, negeert behalve waarden, drijfveren, ervaringen en emoties ook de ervaringswijsheid die mensen in hun werk en leven hebben opgedaan. Het is belangrijk om die te kennen als we veranderingen willen doorvoeren, de identiteit van een organisatie willen versterken, medewerkers steviger aan een organisatie willen verbinden, etc. Luisteren naar de onderstroom levert ook onmisbare managementinformatie op, waar prima op gestuurd kan worden. Die kennis helpt je om interventies in te zetten die wél werken, wat veel geld kan besparen aan interventies die de plank misslaan. Kortom: kennis van de onderstroom brengt je verder. Storylistening leert je precies hoe je zelf de onderstroom boven kunt halen.
h

Waarom verhalen?

Verhalen vormen en vertellen zit in onze natuur. We doen het automatisch, omdat het aansluit bij hoe onze hersenen werken. En juist in onze verhalen laat onderstroom zich goed zien. Luisteren naar de verhalen die mensen in en rond organisaties vertellen, geeft inzicht in hun ervaringen, belevingen, waarden en emoties. Dat maakt storylistening een krachtig instrument.
Verhalen helpen ons te onthouden

Ons brein heeft moeite om losse feiten en cijfers te onthouden. Een betekenisvol geheel kunnen we wél makkelijk opslaan en weer terughalen. Dat is óók de kracht van verhalen. Ze brengen gebeurtenissen met elkaar in verband in een betekenisvolle vorm die we gemakkelijker kunnen onthouden.

Hoe verschillende Nederlandse organisaties verhalen toepassen in hun communicatie lees je in Storylistening.

Verhalen en kennismanagement

Al in een ver verleden werd belangrijke informatie overgeleverd in de vorm van verhalen of getekende verhalen overgeleverd. Denk maar eens aan mythen en bijbelverhalen, de grottekeningen van Lascaux en het langgerekte tapijt van Bayeux. 

 

 

Dit is wat mensen altijd al hebben gedaan: verhalen ontwikkelen om wat gefragmenteerd en abstract is te kunnen onthouden en om kennis over te dragen.

Hoezo beweging en commitment?

Mensen ontwikkelen en vertellen verhalen. Altijd en overal. Ook in ons werk geven we met verhalen betekenis aan wat we waarnemen en wat ons overkomt.
We zijn zingevende wezens. De eerste vraag die mensen stellen bij onverwachte gebeurtenissen of bijvoorbeeld organisatieverandering is dan ook: waarom gebeurt dit, waarom is dit nodig? Zonder betekenisvol antwoord op die vraag komen mensen in een organisatie zelden in beweging.

Mensen zijn zingevende wezens

Mensen hebben bovendien de behoefte om dingen te begrijpen. Wanneer we iets ervaren dat we niet kennen of niet begrijpen, dan willen we het begrijpelijk maken. Heel bekend is het onderzoek van de Amerikaanse psychologen Heider en Simmel uit 1944. Ze maakten een korte animatie van vormen die door een ruimte bewegen. Daarna vroegen ze aan de proefpersonen wat ze hadden gezien. 

Alle proefpersonen – op een na – gaven aan dat ze een verhaal hadden gezien. Verhalend stelden zij orde op zaken en gaven zij betekenis aan wat misschien wel betekenisloos was. Dat is wat we doen: de hele dag door leggen we verbanden, interpreteren, framen en kennen labels toe. Net zo lang tot we gebeurtenissen begrijpen. De verhaalstructuur gebruiken we om orde in de chaos te brengen. Die structuur kennen we tenminste. Daarom zijn verhalen zo effectief in onze communicatie.

Verhalen verbinden ons
Bovendien laten we onszelf als mens zien in onze verhalen. Zo dragen onze verhalen bij aan onze verbinding van mens tot mens. Hoe dat precies werkt lees je in Storylistening.

Download hier de inhoudsopgave