“Organisaties hebben altijd een bovenstroom en een onderstroom. Het zichtbare, tastbare topje van de ijsberg is de bovenstroom, vol rationele informatie, cijfers, jaarplannen, beleidsdocumenten en waarneembaar gedrag.

Verhalen geven inzicht
De onderstroom is de dragende onderkant van de ijsberg, veel minder zichtbaar en tastbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Hier vinden we emoties, ervaringen, belevingen, kennis en wijsheid van mensen. Hoewel de onderstroom een grote impact heeft op het functioneren van organisaties, laten we die vaak links liggen. Niet zo handig vanwege de grote invloed op het waarneembare gedrag dat we dan mogelijk niet begrijpen. Door de onderstroom zichtbaar te maken en te doorgronden, vinden we wat mensen beweegt of verlamt. Door te luisteren naar verhalen die inzicht geven in de onderstroom wordt het mogelijk de boven- en de onderstroom met elkaar te verbinden. De auteurs noemen dat in dit boek Storylistening.

Helder geschreven betoog
Storylistening is een helder geschreven betoog om vooral met de onderstroom in organisaties aan de slag te gaan, juist vanwege de grote impact ervan op al het andere. De hoofdrol is daarbij weggelegd voor de verhalen die mensen aan elkaar vertellen binnen organisaties. Dat maakt het belang en gebruik van verhalen in organisatieverband een stuk duidelijker. Een belangrijk boek dus.”

(Dit stuk is een deel van de recensie die Nico Jong, senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef voor managementboek.nl.)

Onderstroom en bovenstroom beïnvloeden elkaar. Hoe? Dat laten verhalen zien.